Joodse cultuur in het Hebreeuws

Joods Leven in Europa buiten de grote steden

Logo EU-kaderprogramma voor cultuur "Cultuur 2000"
Beeldmerk van het Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe
Westfalen
Groningen
Lublin

contact contact |  tijdbalk tijdbalk |  woordenlijst woordenlijst |  literatuur literatuur |  links links | Filmdocumenten van het project film | Geluidsdocumenten van het projectgeluid |  help help |  Duitse pagina D  |  Nederlandse pagina NL  |  Poolse pagina PL  | 

  U bent hier: Home


Mobiliteit en migratie


Sinds bijbelse tijden vormen vlucht en verdrijving constante factoren in de joodse geschiedenis, net zoals een op economische omstandigheden gebaseerde mobiliteit.

Steeds opnieuw bouwden joden in het buitenland een nieuw vaderland op. Na de verwoesting van de Tweede Tempel in Jeruzalem door de Romeinen in de zeventiger jaren na het begin van onze tijdrekening vertrokken de meeste joden uit Palestina en leefden voortaan in de diasporaDeze term opzoeken in het glossarium. De joden beschouwden hun verstrooiing echter niet als dwang, die hen door economische en politieke omstandigheden opgelegd was, maar ze zagen daarin een religieuze zin. Ze interpreteerden de verstrooiing als boete voor vroegere schuld en tegelijk als opgave om de waarheid van de ene God in de wereld te verkondigen.

Een deel van deze migratie vanuit MesopotamiŽ en Egypte bereikte via Noord-Afrika Spanje. Deze joden werden sefardim genoemd. De tweede grote groep kwam via Turkije, Griekenland en ItaliŽ naar Midden- en Oost-Europa. De asjkenazim, zoals ze naar het hoofddoel van deze migratie, Duitsland, genoemd werden, vormden later het grootste deel van het jodendom. Het is aangetoond dat reeds in 321 eerste joodse gemeenten in Keulen bestonden. In de Middeleeuwen steeg het aantal joden in Europa en hun aandeel aan de totale joodse bevolking werd ondanks de instabiliteit van het joodse bestaan voortdurend groter.

Op zoek naar een beter leven


De mobiliteit van de joden werd door externe factoren zoals machtwisselingen, verdrijvingen en vervolgingen bepaald, maar ook door subjectieve individuele factoren zoals het streven naar een beter leven en beroepswensen. De pogroms Deze term opzoeken in het glossarium naar aanleiding van de kruistochten Deze term opzoeken in het glossarium sinds 1096 dwongen grote delen van de joodse bevolking in West- en Midden-Europa om hun vaderland te verlaten. Het hoogtepunt bereikten deze anti-joodse gewelddadigheden in de jaren 1348/49 tijdens de grote pestepidemie in Europa. Naast verdrijvingen moeten ook van beroepswege noodzakelijke reizen van kooplieden, bankiers of artsen genoemd worden. Deze mobiliteit karakteriseert in hoge mate het transnationale karakter van het Europese jodendom. De rondzwervende joden vervulden in vele gevallen ook een communicatieve rol, bijvoorbeeld in cultureel opzicht.

Een ander soort mobiliteit ontstond door het probleem dat vele verarmde joden nergens het recht hadden om te wonen of te blijven. Zowel in Nederland als ook in Duitsland waren na de Dertigjarige Oorlog rondzwervende "bedeljoden", die zich bij christelijke bedelgroepen of roversbenden aansloten, een wijd verbreid fenomeen, zoals bijvoorbeeld Jacob Mozes, de beruchte oprichter van de "Grote Nederlandse Bende".

Lees ook de volgende verhalen


Verhalen over het thema "Mobiliteit en migratie"


Uitzicht op de Saul Wahl-synagoge in Lublin

Levy Ali Cohen, 1862

De winkel van Hildesheim

"Vaarwel"-annonce van de familie Meyer-Wolff 1880

Pesa Rosenzweig met haar kinderen Izaak Lejb, Mosko Aron en Miriam

Fragment van het manuscript "Androginus" van Isaac Bashevis Singer

Een dicht beschreven briefkaart die in 1939 vanuit het kamp Zbaszyn geschreven werd

Titel van de sportpagina van de CV-krant d.d. 30 juni 1938

Verbodsbord voor joden om een park te betreden

Feestelijke optocht op 1 mei 1933 in Ahlen/Westfalen

Jongeren op "Gut Winkel"

Chaim Zylberklang in Żółkiewka